Till minne av vår medlem              

                                                                   och styrelseledamot Christer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                          

1233                                                                                                                   * 1955-09-09       + 2011-07-01                    19919