Busknutters                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Önskar Du ansöka som medlem i Busknutters mc-klubb?
                                                                                                           Medlemsavgiften är 200 kronor/år.
                                                                                                           Familjemedlemmar 300 kr/år.
                                                                                                           Skicka ett mail
                                                                                           
                                                                                                                                     Inträdesavgift 50:- och Då får Du en Varselväst, som Ny medlem.
                                                                                                    Klubbens Orgnr: 822003-9161   Bg: 5144-7498