Valborgs Kortegen 2017

 

                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              

                                                  Gudstjänst i Slaka Kyrk a 

   

                                   

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------